CONSULAT DE LA CONFEDERACIÓ SUISSA. Barcelona

Confédération suisse. Office fédéral des constructions et de la logistique

Superficie: 372 m2 – Finalitzat. En col·laboració amb Sergi Lopez-Grado, arq.