AVANTPROJECTE i ESTUDIS PREVIS DELS CARRERS PASCUAL i VILA i LLORENÇ i ARTIGUES. Barcelona

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Districte de Les Corts. Bimsa

Superficie: 150.000 m2 – En estudi.