AVANTPROJECTE REURBANITZACIÓ DEL CARRER PORTELL. Barcelona

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Districte de Gràcia. Bimsa

Superficie: 130.546 m2 – En estudi.